internetová reklama

Internetová reklama

Vaše stránky dostaneme na přední pozice ve vyhledávačích na Googlu a Seznamu. Náklady na internetovou reklamu však budete mít po celou dobu pevně ve svých rukou, protože výši proinvestované částky si budete individuálně nastavovat.

PPC internetová reklama je vhodná pro všechna odvětví podnikání. To je dáno tím, že ji lze zaměřit na zcela konkrétní spektrum uživatelů, města, kraje či státy.

Právě díky možnosti regionálního zacílení je tato reklama efektivní i pro živnostníky a malé firmy, pro něž jsou naše produkty primárně připravené. Velkou výhodou je bezesporu i to, že platíte jen za uskutečněné návštěvy a ne za to, že se vaše reklama někde zobrazuje.

Díky propojení internetové reklamy a Vašich webových stránek můžete efektivně a přesně měřit jakých cílů bylo dosaženo a jaké byly náklady a zisky.

Internetová reklama
Jak postupujeme?

schůzka - internetová reklama

1 Schůzka

Na první nezávazné schůzce s vámi náš odborný konzultant probere všechna vaše přání a požadavky. Tyto informace mu poslouží k tomu, aby mohl navrhnout možná řešení, probral s vámi následný postup a také cenu.

2 Analýza

Ještě před začátkem jakýchkoli prací se toho o vás musíme spoustu dozvědět. Budeme se proto ptát. Hodně. Jedině tak zjistíme, co doopravdy potřebujete a jaká internetová reklama je pro Vás vhodná. Zároveň nás bude zajímat na jaké webové stránky bude reklama cílena.

internetová reklama - analýza
příprava internetové reklamy

3 Příprava

 

Nabídneme vhodné řešení a sdělíme vám, kolik vás internetová reklama bude stát. Podle analýzy identifikujeme vhodnou cílovou skupinu. Tomu přizpůsobíme texty, produktové fotografie i grafické zpracování banerů. Připravíme pro vás kampaň.

4 Spuštění

Jakmile budou textové a grafické podklady připraveny, cílové skupiny nastaveny a rozpočet schválen, spustíme reklamu pro vybraná média.

spuštění internetové reklamy
optimalizace internetové reklamy

5 Optimalizace

Vaši internetovou reklamu budeme pravidelně kontrolovat, vypínat, zapínat a ladit tak, aby měla co největší dosah za co nejnižší náklady. Zároveň budeme zkoušet i nové postupy pro zlepšení výkonu reklamy.

6 Reporting

Vždy na konci měsíce vám zašleme informace o tom, jak se reklamě daří a kolik peněz jste za ni utratili. Zároveň Vám doporučíme nové tipy a rozšíření internetové reklamy, abychom docílily co nejlepších výsledků za co nejnižší rozpočet.

internetová reklama - reporting
internetová reklama